CONGRÉS: Productes Forestals no Fusters

      No hi ha comentaris a CONGRÉS: Productes Forestals no Fusters

Wild Forest Products in Europe

Conferència final del projecte Startree

Dates: 13–14 Octubre 2016

Lloc: Barcelona

Contingut: els productes forestals silvestres, també coneguts com a productes forestals no fusters, són molt importants pels europeus. Els productes silvestres són un conjunt de molts productes diferents, molt sovint associats amb l’economia verda, les tradicions locals, el turisme sostenible, i la redescoberta de la riquesa i valors de les àrees rurals d’Europa i la gent que hi viu. També poden ser una font de matèries primeres per a la indústria.

S’ha de desbloquejar el potencial d’aquests productes forestals, que van més enllà de l’aprofitament de la fusta, per incrementar les oportunitats socioeconòmiques  i la competitivitat de les economies rurals. Així doncs, encara hi ha molta manca de coneixement en l’obtenció de dades, sinèrgies i compensacions amb el maneig forestal habitual, mercats i comercialització de productes forestals silvestres, aspectes institucionals i polítics, i competitivitat i innovació potencial en una bioeconomia europea.

Aquesta conferència té per objectiu intercanviar nous coneixements en aquests temes, presentant nous enfocaments i avenços científics en el camp dels productes forestals silvestres com ara el maneig forestal, la producció de productes silvestres, la transformació i la comercialització. La conferència donarà l’oportunitat de presentar i discutir les oportunitats i limitacions en aquest àmbit.

Les àrees temàtiques de la conferència són:

  1. Nous conceptes en maneig forestals per als productes forestals silvestres.
  2. Noves evidències de comercialització i mercat a Europa i a nivell mundial.
  3. Governant productes forestals silvestres: guanyant noves evidències institucionals i polítiques.
  4. Innovació en les cadenes de valor dels productes forestals silvestres.
  5. Desembolicant les dimensions socials i culturals del productes forestals silvestres.
  6. Aspectes fitosanitaris i plagues: com fomentar la resistència dels productes forestals silvestres en condicions de canvi climàtic.

Dates

Data límit per lliurar els resums: 14 abril 2016

Acceptació dels resums: finals d’abril 2016

Registre a la conferència: 15 juny-30 agost 2016

Contacte: Dr. Bernhard Wolfslehner, European Forest Institute. startree@efi.int

Més informació

(Visited 77 times, 1 visits today)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *