ASSOCIACIÓ: el CEDDEM va fer la seva assemblea general l’1 de desembre 2016

CEDDEM réunion 1 dec 2016

El Centre d’Etude et de Développement Durable Euroméditerranéen  (CEDDEM) és un projecte que va començar a finals de l’any 2088. L’objectiu va ser crear una eina de suport al desenvolupament sostenible de les plantes mediterrànies i a la seva valorització en els àmbits de la perfumeria, cosmètica, alimentació, medicina, però també en matèria de paisatge, cultura i turisme, fomentant la interacció amb associacions existents en els països mediterranis.

Presentació del CEDDEM en castellà

A la reunió de l’1 de desembre 2016 hi van assistir 41 persones de 10 països diferents.

Durant el matí va tenir lloc l’assemblea general de l’associació per tal d’escollir el nou Consell d’Administració i una nova junta.

El CEDDEM compta oficialment amb 15 adhesions. El Consell d’Administració va ser escollit amb 10 representant amb 4 col·legis: productors, institucions, empreses, científics.

Aquests es van reunir per elegir la junta, escollida per unanimitat:

 • President : Laurent Depieds (France)
 • Vicepresident : Mohamed Neffati (Tunisie)
 • Vicepresident : Alain Aubanel (France)
 • Tresorer : Clara Lourenço (Portugal)
 • Secretaria : Rudy Usseglio (France)

CEDDEM bureau

A la tarda, van tenir lloc presentacions sobre l’actualitat reglamentària i sobre les produccions de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) als diferents països.

Els temes tractats van ser els següents:

 • Actualitats reglamentàries: els alcaloides pirrolizidínics en les PAM seques, a càrrec de Denis Bellenot de l’Iteipmai,
 • Els residus dels pesticides en les PAM, a càrrec de Bernard Prévault de PPAM de France,
 • L’enquesta sobre la reglamentació de venda directa de PAM, a càrrec d’Alix Courivaud de FranceAgriMer.

CEDDEM presentations

També es van fer presentacions sobre les diferents produccions de la zona euro-mediterrània: Bòsnia Herzegovina per Miro Barbaric, Croàcia per Smiljana Goreta Ban, Marroc per Saadia Zrira, Portugal per Clara Lourenço, Tunísia per Mohamed Neffati, França per Nadine Garcia, Albània per Valter Hoxha ; sector ecològic a Catalunya, Espagne per Eva Moré, Itàlia per Barbara Ruffoni, Grècia per Moschos Polissiou.

Els intercanvis van ser profitosos. Les properes etapes seran la definició dels nous objectius del CEDDEM amb el nou consell d’administració així com l’establiment del mitjans de funcionament.

AQUÍ trobareu el conjunt de les presentacions i els resums, aisí com els contactes dels participatns i algunes fotos al web del CEDDEM.

PROJECTE: alumnes del curs HERBARTIS visiten productors portuguesos

La primera mobilitat transnacional del projecte HERBARTIS ha tingut lloc a l’Alentejo (Portugal)

herbartis+cofunded

Del 14 al 18 de novembre 2016, la regió de l’Alentejo (Portugal) va acollir la primera trobada de la mobilitat transnacional del projecte “HERBARTIS: Formació per Adults en Producció Artesana de Plantes Aromàtiques i Medicinals”.

El projecte, aprovat per la Comissió Europea en el marc del programa 2014-2020 (acció Erasmus+ KA2 “Associacions Estratègiques”), es dedica a enfortir les noves vies d’educació i formació per productors de plantes aromàtiques i medicinals (PAMs).

El país líder del projecte és Espanya, representat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya(CTFC). Els altres socis són: d’Espanya, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA); de França, l’Université Européenne Senteurs et Saveurs (UESS)”; de Portugal, l’ Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura  (ADCMoura); i d’Itàlia la Associació Le Terre dei Savoia i CRA-FSO “Consell per la recerca i experimentació en agricultura”.

Alentejo farm1 Alentejo farm2

Un grup d’uns 30 alumnes i productors dels 4 països van tenir l’oportunitat de conèixer els productors de plantes aromàtiques i medicinals més importants de l’Alentejo: “Be Aromatic” a Louredo, “Aromaticas de Palma” a S.Manços, “Canteira da Luz” a Luz, “Monte do Menir” a Barrada i l’explotació de António José Benigno a Almareja, on van poder veure un prototip d’assecador solar.

Finalment, el 17 de setembre, els estudiants van fer part d’un Seminari dedicat a les “Petites explotacions de PAMs: els reptes de sostenibilitat”, on hi van participar productors portuguesos.

Els estudiants també van es van unir a grups de treballs transnacionals on van tenir la possibilitat de confrontar les activitats, tècniques, oportunitats  i problemes que sorgeixen a nivell nacional i en els seus respectius sectors de competència. També es va tenir la sort de visitar llocs culturals i gaudir de la gastronomia local.

Alentejo seminar Alentejo workgroup

Les properes trobades tindran lloc a França el gener 2017, a Espanya el febrer i a Itàlia l’abril.

Més informació: https://herbartis.wordpress.com/2016/11/21/mobility-herbartis-students-visit-several-maps-farms-in-alentejo-portugal/

Els socis i els seus representants:

Espanya

Eva Moré – Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Project leader)

Josep Comaposada – Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Contacte espanyol: eva.more@ctfc.cat

Portugal

Clara Lourenço – Associaçao para o Desenvolvimento do Concelho de Moura

Contacte portuguès: clara.lourenco@adcmoura.pt

Itàlia

Elena Cerutti – Associazione Le Terre dei Savoia

Barbara Ruffoni – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria

Contacte italià: ufficiostampa@leterredeisavoia.it

França

Christelle Aunac – Université Européenne Senteurs et Saveurs (UESS)

Contacte francès: formation@uess.fr

INFORME: anàlisi situació producció aromàtiques a Catalunya

En el marc del projecte TRUMAP – Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants in Turkey and Spain, durant el 2016 s’ha realitzat un estudi per analitzar la situació de la producció a Catalunya i a tres províncies turques, i fer-ne una comparativa, i s’ha editat un directori d’empreses.

Projecte TRUMAP

El projecte té per objectiu promocionar la producció de Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAMs) i de tòfones negres, com a cultius alternatius i models de recol·lecció silvestre, per donar suport al desenvolupament rural de les províncies de Mugla, Denizli (Regió Aegean) and Antalya (Regió Mediterrània).

El projecte pretèn establir forts lligams i un alt nivell de cooperació entre agents del sector PAM de les regions participants dels dos països, estimulant l’intercanvi de coneixement i experiències relatives a la producció sostenible (cultiu i recol·lecció silvestre), transformació i comercialització d’aquests productes forestals no fusters, identificant els principals obstacles pel desenvolpament d’aquests sectors i trobar conjuntament solucions.

A part de la diagnosis del sector, el mes de juny 2016 es va realitzat una visita de tècnics i productors de PAM catalans a Turquia per visitar diferents experiències de recol·lecció silvestre i empreses processadores de PAM. Més informació.

Ara, entre el 12 i 14 de desembre 2016, es rebran tècnics i empresaris turcs per a visitar experiències i empreses a Catalunya, tot finalitzant amb una sessió de treball conjunta amb actors locals per a comparar la situació d’ambdós països.

DSC_0409

Foto: Ecoherbes park (L’Ampolla, Tarragona)

Diagnosis del sector productiu PAM a Catalunya

En el marc de l’estudi es van identifcar 89 productors de PAM que en conjunt gestionaven unes 75 hectàreas de cultiu amb aquestes espècies, així com 5 hectàreas dedicades a producció en hivernacle. En general tenim que la superfície mitjana per productor és de 1 ha, el que fa que sigui un sector caracteritzat per petites explotacions.

Les espècies que es cultiven més són: el safrà – Crocus sativus (43 productors), les mentes – Mentha sp. (31), espígols- Lavandula sp. (24), marilluïsa – Lippia citriodora (48), tarongina-Melissa officinalis (17), Sàlvia – Salvia officinalis (16), romaní – Rosmarinus officinalis (14), farigola – Thymus vulgaris 13), Satureja montana (11), Calendula officinalis (10 i Matricaria chamomilla (9).

Ara bé, les que tenen una major superfície de cultiu són: Cannabis sativa (10 ha), Melissa officinalis (8 ha), Salvia officinalis (5 ha), Crocus sativus (3 ha), Humulus lupulus (2 ha).

Més de la meitat de les plantacions són privades, principament essent negocis familiars. El principal sistema de producció emprat és la producció ecològica, 61 productors d’un total de 83 respostes. Altres sistemes de producció remarcables són el sector viverista (per ús ornamental), els jardins botànics (principalment degut a la xarxa de Parcs de les Olors) i la recol·lecció silvestre (que sembla que comença a revifar).

Les principals matèries primeres obtingudes són: 59% herba seca, 40% plantes vives per jardineria, 4% olis essencials, i la resta altres (mel, extractes cosmètics, llavors…).

Els productors tenen maquinàries agrícoles (tractor, motocultor, plantadora, recolectora) però també equipaments de transformació (principalment assecadors i maquinàries de processat de l’herba seca, així com alguns que elaboren productes finals també tenen maquinària envasadora).

El tipus de comercialització que fan és majoritàriament la venda al detall (més del 80% dels productors), complementat moltes vegades amb serveis educatius, jardins botànics o turisme (36% dels productors). Només un 22% dels productors ven a granel.

Els principals productes elaborats pels productors de PAM són: condiments i infusions, seguits de cosmètics naturals, i en menor mesura perfums, decoracions aromàtiques, plantes en contenidor, i diversos productes alimentaris).

Així doncs el principal sector del mercat al que es dirigeixen els productors, pel que fa als productes elaborats, és el de l’alimentació i herboristeria, seguit de la cosmètica. I pel que fa als serveis: principalment a activitats relacionades amb la botànica/etnobotànica i al turisme (restauaració i allotjament).

La distribució dels productes elaborats es fa principalment per venda directa, en primer lloc, o bé a través de minoristes, en segon lloc. En menor mesura es fan servir els serveis de majoristes, distribuïdors o cooperatives. I actualment només 1 dels productors enquestats va esmentar que estava exportant.

Entre les principals necessitats dels actors del cluster de les PAM, s’esmenten les següents:

 • Sector comercial: tenir un aprovionament regular de plante, amb qualitat i traçabilitat documentada. Avui en dia hi ha mancança de PAMs ecològiques i no hi ha suficient oferta amb la producció catalana, pel que les indústries consumidores han d’aprovisionarse a l’estranger.
 • Recol·lectors de PAMs: conèixer bé les normes per a realitzar l’activitat de recol·lecció silvestre.
 • Serveis forestals: disposar de plecs de condicions per determinades espècies recol·lectades an grans quantitats, per tal de conèixer exactament com cal recol·lectar les espècies i establir límits.
 • Viveristes: disposar de material vegetal seleccionat pel sector aromàtico-medicinal (el que s’oferta actualment són bàsicament varietats ornamentals, no varietas específiques per aromes o herboristeria).
 • Agricultors de PAMs: tenir més informació sobre la demanda i preus de mercat, per una banda, i més coneixement sobre empreses proveïdores de maquinària de processat d’herbes seques.
 • Emprenedors: disponibilitat de cursos específics professionals sobre la producció de PAMs.

Podeu trobar l’informe sencer en anglès, així com un directori de les empreses identifcades en aquests enllaços.

Més informació

 

EXPOSICIÓ: Coleccions i passions sobre les plantes medicinals

Coleccions i passions

Exposició “Col·leccionar passions”

Data: 25 de novembre 2016, 19:30 h

Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre, Amposta (Montsià, Tarragona).

Contingut: exposició dedicada a la recerca de Salvador Cardero i el Grup de Recerca Científica “Terres de l’Ebre” en els camps de la botànica, la fotografia de plantes, la etnobotànica i la fitoterapia. En principi el museu la mantindrà oberta fins a reis de l’any vinent.

Més informació

SORTIDA: plantes remeieres i comestibles al Maresme

Introducció a les herbes remeieres i plantes comestibles (Maresme)

Data: 26 de novembre 2016, 09:30 – 13:30h.

Lloc: Maresme (Barcelon). Lloc a concretar.

Contingut: aprendre a identificar les plantes comestibles més comunes que podem trobar a la tardor a l’entorn de Barcelona, a la comarca del Maresme Aprendre a reconèixer-les, a usar-les com comestibles o com conservar-les. Ara que comença l’època de les molèsties associades al fred i la humitat, posarem especial atenció a les plantes que ens poden ser útils per curar un refredat.

A càrrec de: Evarist March (Naturalwalks).

Preu: 40€ / persona (20% de descompte a estudiants).

Més informació

ESDEVENIMENT: Espai remeier a la fira de la Ratafia

espai remeier detall programa

En el marc de la 35a Fira de la Ratafia a Santa Coloma de Farners tindrà lloc el següent esdevniment:

Espai Remeier

Dates: 12 i 13 de novembre 2016

Lloc: Santa Coloma de Farners. Mapa d’activitats

Contingut:

Dissabte, 12 de novembre 2016

 • 11h Taller Com fer Pasta Dental. Amb la remeiera Núria Draper.
 • 12h Taller Elixir Bucal de Ratafia. Amb la remeiera Judith Ramírez.
 • 13h Taller Tònic Facial. Amb la remeiera Roser Casellas.
 • 16h Demostració Destil·lar amb Alambí. Amb la remeiera Mercè.
 • 17h Taller Cultiu d’herbes per la Ratafia. A càrrec de l’Espai Can Mir.
 • 18h Presentació Llibre La Flora Medicinal d’Osona. Amb l’herbolari Santi Jàvega.
 • 19h Taller Com fer Oli de Cop. Amb la remeiera Nery Martínez.

Diumenge, 13 de novembre 2016

 • 10h Taller Vinagre aromàtic. Per El Secret del Bosc.
 • 11h Taller Alcohol de Vitamines. Per les Àvies Remeieres de la Garrotxa.
 • 12h Taller Fem Sal d’Herbes. Amb La Silvestrina.
 • 13h Taller Cuina saludable. Amb les Herbes Per Esther López.
 • 16h Taller Ungüent Pectoral. Amb Tremendinas.
 • 17h Demostració Fer Bullir el Tupí Ratafí. Amb Remeier@s de Vilajuïga.
 • 18h Taller Fem Desodorant Natural. Per Geanatura.

Més informació

TALLER: destil·lació de plantes aromàtiques

Taller de destil·lació de plantes medicinals

Data: 18 de novembre 2016, de 19:30 a 21:00 hores

Lloc: Centre Magenta de Manresa

Contingut: teoria del funcionament d’un alambí, pràctica de destil·lació de romaní, obtenció d’oli essencial i hidrolat, i propietats d’aquests.

A càrrec de: Joan Manel Molina, EBM Aromateràpia

Preu: 18 €

Contacte: 931 131 672

Més informació

Taller de destil·lació artesana de planta fresca

Data: 25 de novembre 2016, de 19:30 a 21:00 hores.

Lloc: Casa Majó de Manresa

Contingut:Destil·lació de romaní amb alambí.

A càrrec de: Joan Manel Molina, EBM Aromateràpia

Contacte: tel: 609 67 70  07

Més informació

TALLERS: sabons i cosmètica natural amb plantes medicinals

El projecte Fem Arrels, liderat per Marta Dubreuil, pretén, a partir de la difusió del coneixement de l’entorn natural més proper, fomentar la recuperació de les nostres arrels, és a dir, retrobar aquells coneixements més lligats al món natural que per diversos motius han quedat en desús.

Ofereix cursos i tallers amb la intenció d’integrar la natura al nostre dia a dia. Els propers programats són:

COSMÈTICA NATURAL FACIAL
Dia i hora: dissabte 3 de desembre, de 10.30 a 18.30h (amb 1h per dinar)
Lloc: Eco-Botiga LA IAIA MERCÈ, c/ Emili Roca 52, 08016 Barcelona, tel. 935346331
Preu: 45€ (+10€ de material). El preu inclou apunts i els preparats elaborats. Socis d’ASiA: descompte 10%.
Contingut: Aprendrem a fer tots els preparats naturals necessaris per cuidar-nos la cara: tònics, mascaretes, sèrums (regeneradors, desmaquilladors, antiarrugues), crema de contorn d’ulls, cremes facials (de dia, de nit, nutritiva), maquillatge, barra de llavis… Tots ells, els elaborarem amb olis vegetals, olis essencials, plantes medicinals autòctones i altres ingredients acceptats en cosmètica natural. Cada participant s’emportarà una mostra dels preparats elaborats.

PRODUCTES DE NETEJA NATURALS
Lloc: Centre Cívic de Gràcia (Plaça del Treball, 08205 Sabadell)
Dia i hora: divendres 2 de desembre, de 18.30 a 21h
Preu: 22€. El preu inclou apunts i els preparats elaborats. El taller es pagarà el mateix dia de classe.
Contingut: Aprendrem a elaborar tots els productes de neteja que necessitem per casa, però amb unes poques i senzilles receptes a partir de matèries primes naturals i biodegradables: sabó de la roba, sabó pel rentaplants, neteja-vidres, per netejar els mobles, per netejar el terra…. Cada participant s’emportarà una mostra dels sabons elaborats.

REGALEM SABONS DECORATIUS (DE GLICERINA)
Dia i hora: divendres 16 de desembre, de 18.30 a 21h
Lloc: Eco-Botiga LA IAIA MERCÈ. c/ Emili Roca 52, 08016 Barcelona, tel. 935346331
Preu: 29€ (inclou apunts i els preparats elaborats). Socis d’ASiA: descompte 10%
Contingut: Farem sabons decoratius en pastilla amb glicerina vegetal. Utilitzarem colorants naturals, olis vegetals, plantes medicinals i olis essencials per donar-los propietats i colors. Aprendrem a fer sabó relaxant, tonificant, exfoliant, sabó amb mel, sabó de vainilla i xocolata… Cada participant s’emportarà apunts i els sabons elaborats.

COSMÈTICA NATURAL PER L’HIVERN
Lloc: Centre Cívic de Gràcia (Plaça del Treball, 08205 Sabadell)
Dia i hora: divendres 18 de novembre, de 18.30 a 21h
Preu: 24€. El preu inclou apunts i els preparats elaborats. El taller es pagarà el mateix dia de classe.
Contingut: Farem diferents productes de cosmètica natural ideals per l’època del fred: crema de mans, bàlsam labial, productes per activar la circulació, crema nutritiva per pells seques, pomada per durícies i mans tallades. Aprendrem com es fa una crema i una pomada, i com afegir-hi actius naturals a partir de les plantes medicinals que trobem als nostres boscos.

Més informació

PROJECTE: comença el project ValuePAM que vol valoritzar la recol·lecció d’espècies medicinals

logo-sudoeFoto de Grupo_valuepam

Valorització de les plantes aromàtico-medicinals silvestres: Gestió sostenible de la biodiversitat vegetal i desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals de l’espai SUDOE- ValuePAM –

Ha arrancat oficialment el projecte de valorització de les plantes aromàtiques i medicinals “ValuePAM”, a través d’una jornada d’iniciació que va tenir lloc dimarts passat, 11 d’octubre, a la seu del beneficiari principal del projecte, l’Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), a Portugal.

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), és soci d’aquest projecte que es desenvoluparà en espais protegits i zones de la Xarxa Natura 2000 a Andalusia, Catalunya, Portugal i França. A més, integren el partenariat la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Fundación Espacios Naturales de Andalucía, ANDANATURA, el Centro de Excelência para a Valorização dos Recursos Mediterrânicos (CEVRM, Portugal), el Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP, França) i el Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (PNRPC, França).

Millorar la rendibilitat del sector de les PAM. ValuePAM és un projecte cofinançat en un 75% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del programa Interreg SUDOE (Programa de Cooperació Interreg V-B Europa Sud-occidental). El seu objectiu és millorar la gestió, planificació i posada en valor de les PAM i el seu ús com a eina de diversificació econòmica i desenvolupament sostenible dels espais naturals i zones rurals, i transferir els resultats obtinguts a les institucions públiques i privades implicades en la gestió del recurs.

Per això, el projecte durà a terme accions de caracterització de les PAM en els espais implicats, així com anàlisis d’espècies. A Catalunya es treballarà amb genciana (Gentiana lutea) i te de roca (Jasonia saxatilis), mentre que les espècies seran diferents a les altres zones.

També es desenvoluparan plans de gestió i vàries experiències pilot, una de les quals es desenvoluparà a Catalunya i França per a extrapolar models de gestió de l’aprofitament d’espècies silvestres com ara la genciana (Gentiana lutea).

El projecte es desenvoluparà fins el 2018 i incidirà en diferents espais naturals protegits de les regions SUDOE sòcies del projecte: els 24 espais integrats a la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), el Parque Natural do Vale do Guadiana en Bajo Alentejo, el Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes; el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí Moixeró; així com en vàries àrees naturals incloses a la Xarxa Natura 2000.

CONGRÉS: simposi internacional de plantes aromàtiques i medicinals a Tunísia

 

Fifth International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants – SIPAM 2016

Dates: 16 al 18 desembre 2016

Lloc:Illa de Djerba (Tunísia)

Continguts:

La conferència comprèn presentacions destacades, presentacions orals, presentació de pòsters i viatges de cap per visitar alguns projectes de PAM. Els principals temes que es desenvoluparan són:

 1. Biodiversitat, gestió i conservació de PAM.
 2. Biotecnologia, cultiu i processat industrial de PAM.
 3. Fitoquímica, farmacologia i toxicologia.
 4. Drogues vegetals en salut humana i animal, i aplicacions industrials.
 5. Requeriments legals i normatius.
 6. Economia i mercat / cadena de valor

Organització:

Pr. Mohamed NEFFATI, Head of Range Ecology Laboratory, Director of research and training, Arid Zone Research Institute
4119 Medenine – Tunisia
Phone: + 216 75 633 839
Fax: + 216 75 633 006
Mobile: + 216 97 735 422

Més informació