LLIBRE: guia sobre bones pràctiques de cultiu de plantes aromàtiques a Turquia

  

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, en el marc del projecte TRUMAP – Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants in Turkey and Spain – ha elaborat una guia de bones pràctiques per a cultivar de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) a Turquia (BEST PRACTICES FOR CULTIVATION OF MEDICINALAND AROMATIC PLANTS), d’acord amb l’experiència de la producció a Catalunya, on es tracten els següents temes:

 • De la recol·lecció silvestre al cultiu: principals característiques de l’aprovisionament de PAM.
 • De la matèria primera al producte final: cultiu i transformació.
 • De la recol·lecció sostenible a les bones pràctiques agrícoles i de processat: medi ambient i qualitat.
 • De la venda al major al detall: models de comercialització i casos d’estudi.
 • Fitxes tècniques de cultiu: potencials espècies per Turquia:
  1. Origanum spp. (O.onites; O.minutiflorum e)
  2. Salvia fruticosa Mill.
  3. Sideritis spp.
  4. Nigella sativa L.
  5. Thymbra spicata L. var. spicata L.
  6. Origanum vulgare L. (subsp. vulgare i virens)
  7. Salvia officinalis L.
  8. Lavandula sp. (L. angustifola, L. latifolia, L. x intermedia)
  9. Mentha x piperita L.
  10. Rosmarinus officinalis L.
Aquest document s’ha publicat en turc, però una versió anglesa està disponible al web del projecte.
Anteriorment també es va publicar una diagnosi del sector productor a Turquia i a Catalunya, i es elaborar un directori de productors.

TRUMAP project is supported under Civil Society Dialogue Programme. The Programme aims to bring together civil society organisations from Turkey and the EU around common topics, to exchange knowledge and experience, and to build a sustained conversation between them. The Ministry for European Union Affairs is the responsible institution for the technical implementation of the programme, while the Central Finance and Contracts Unit is the Contracting Authority of the Programme.

(Visited 75 times, 1 visits today)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *