RECURS: l’IRTA treu una guia de plantes per afavorir la lluita biològica

Guia de plantes per afavorir els enemics naturals de les plagues

Autors: Georgina Alins, Jaume Lordan, Neus Rodríguez-Gasol, Jordina Belmonte, Concepción de Linares, Simó Alegre, Judit Arnó, Jesús Avilla, MªJosé Sarasúa.

Contingut: Georgina Alins, investigadora del Programa de Fructicultura de l’IRTA, juntament amb altres investigadors, han elaborat aquesta guia amb la voluntat de dotar el sector productiu d’una eina que li permeti incrementar la sostenibilitat ambiental tot mantenint la viabilitat econòmica, perquè l’existència de depredadors i parasitoides pot comportar menys necessitat de tractaments fitosanitaris. La guia està centrada als cultius de la vall de l’Ebre, que és l’àrea on han centrat la recerca, perquè l’associació de flora i fauna és característica de cada zona agroclimàtica.

En referència a les plantes aromàtiques i medicinals, les que tenen un nombre d’enemics naturals superiors a la mitjana de l’estació de l’any són:

 • Artemisia herba-alba: tardor,
 • Calendula arvensis: primavera
 • Cupressus sempervirens: estiu i tardor.
 • Hedera helix: hivern
 • Laurus nobilis: tot l’any
 • Malva sylvestris: estiu.
 • Medicago sativa: primavera, estiu, tardor
 • Ononis spinosa: estiu,
 • Papaver rhoeas: primavera
 • Rosmarinus officinalis: hivern
 • Salix alba: tardor
 • Salvia officinalis: tardor
 • Santolina chamaecyparissus: primavera
 • Silybum marianum: primavera
 • Taraxacum officinale: primavera
 • Thymus vulgaris: hivern, tardor
 • Tilia platyphylos: estiu i tardor

I els tipus de predadors naturals que afavoreixen les plantes aromàtiques i medicinals són:

 • Trombídids (ataquen als àcars, pugons, cicalèl·lids, lepidòpters minadors i rosegadors): Cupressus sempervirens, Calendula arvensis, Foeniculum vulgare, Helichrysum stoechas, Medicago sativa, Pistacia lentiscus, Salvia officinalis, Thymus vulgaris.
 • Aranyes (ataquen als àcars, cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, psil·les, himenòpters, barrinadors de fruits, minadors i rosegadors): Arbutus unedo, Calendula arvensis, Capsella bursa-pastoris, Cupressus sempervirens, Hedera helix, Laurus nobilis, Medicago sativa, Papaver rhoeas, Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis, Salix alba, Salvia officinalis, Teucrium polium, Thymus vulgaris)
 • Coleòpters depredadors: Capsella bursa-pastoris, Fumaria officinalis, Hedera helix, Laurus nobilis, Medicago sativa, Rosmarinus officinalis, Rumex spp., Silybum marianum, Taraxacum officinale, Tilia platyphyllos.
 • Tisoretes: Foeniculum vulgare, Tilia platyphyllos.
 • Dípters predadors i parasitoides: Calendula arvensis, Capsella bursa-pastoris, Centaurea sp., Laurus nobilis, Medicago sativa, Papaver rhoeas, Plantago sp., Portulaca oleracea, Potentilla sp., Rosmarinus officinalis, Rumex sp., Salix alba, Salvia officinalis, Taraxacum officinale.
 • Heteròpters depredadors: Cupressus sempervirens, Hedera helix, Laurus nobilis, Malva sylvestris, Medicago sativa, Ononis spinosa, Pistacia lentiscus, Rumex spp., Taraxacum officinale.
 • Himenòpters parasitoides: Artemisia herba-alba, Cupressus sempervirens, Fumaria officinalis, Hedera helix, Helichrysum stoechas, Laurus nobilis, Malva sylvestris, Medicago sativa, Ononis spinosa, Portulaca oleracea, Rosmarinus officinalis, Sanguisorba minor, Santolina chamaecyparissusSalix alba, Tilia platyphyllos.
 • Crisopes: Arbutus unedo, Cupressus sempervirens, Foeniculum vulgare, Hedera helix, Laurus nobilis, Medicago sativa, Pistacia lentiscus, Salvia officinalis, Sambucus nigra, Tilia platyphyllos, Verbena officinalis.
 • Trips depredadors: Malva sylvestris, Medicago sativa, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, Rumex spp., Taraxacum officinale, Verbena officinalis.

Plantes aromàtiques i medicinals a afavorir al voltant del cultiu, segons el tipus de plaga a controlar:

 • Arbutus unedo: trips (estiu, tardor)
 • Artemisia herba-alba: àcars, cotxinilles, pugons, psil·les mosca blanca, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters barrinadors de tiges (tardor).
 • Calendula arvensis: cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters minadors i rosegadors de fulles (primavera)
 • Capsella bursa-pastoris: cicadèl·lids (primavera)
 • Cupressus sempervirens: àcars, mosca blanca, trips, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters barrinadors de tiges (tardor), cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, psil·les, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles (primavera, tardor).
 • Foeniculum vulgare: himenòpters (primavera)
 • Fumaria officinalis: mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters minadors i rosegadors de fulles (primavera)
 • Hedera helix: àcars, cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, psil·les, mosca blanca, trips, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters barrinadors de tiges (hivern).
 • Helichrysum stoechas: cotxinilles, mosca blanca, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, himenòpters, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters barrinadors de tiges (primavera)
 • Laurus nobilis: àcars, cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, psil·les, mosca blanca, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters barrinadors de tiges (tot l’any), trips, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges (tardor, hivern), coleòpters minadors i rosegadors de fulles (tardor).
 • Malva sylvestris: àcars, cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, psil·les, mosca blanca, trips, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters barrinadors de tiges (estiu).
 • Medicago sativa: àcars (primavera, estiu, tardor), cotxinilles, psil·les, mosca blanca, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters barrinadors de tiges (estiu, tardor), cicadèl·lids (tardor), trips (primavera, estiu).
 • Ononis spinosa: cotxinilles, mosca blanca, himenòpters, coleòpters barrinadors de tiges (tardor), pugons, cicadèl·lids, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters minadors i rosegadors de fulles (estiu), mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges (estiu, tardor).
 • Papaver rhoeas: àcars, cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, trips (primavera)
 • Pistacia lentiscus: àcars, pugons (hivern), cicadèl·lids (hivern, primavera, estiu), trips (primavera), himenòpters, lepidòpters corcs de fruits (estiu), lepidòpters minadors i rosegadors de fulles (hivern, estiu).
 • Plantago lanceolata: pugons (primavera)
 • Portulaca oleracea: trips, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters minadors i rosegadors de fulles (estiu).
 • Rosmarinus officinalis: àcars, psil·les, mosca blanca, trips, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters barrinadors de tiges (hivern), cotxinilles, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits (tardor, hivern), pugons (hivern, primavera, estiu), cicadèl·lids (estiu)
 • Rumex spp.: àcars, cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, psil·les, mosca blanca, trips, mosques de la fruita, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters barrinadors de tiges (estiu), dípters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges (primavera, estiu).
 • Salix alba: àcars, cotxinilles, pugons, psil·les, mosca blanca, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters barrinadors de tiges (tardor)
 • Salvia officinalis: cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, psil·les, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters minadors i rosegadors de fulles (tardor)
 • Sambucus nigra: trips (estiu).
 • Sanguisorba minor: àcars, pugons, mosca blanca, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters barrinadors de tiges (primavera).
 • Santolina chamaecyparissus: àcars, pugons, psil·les, mosca blanca, mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges, coleòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters barrinadors de tiges (primavera).
 • Silybum marianum: àcars, cotxinilles, pugons, psil·les, mosca blanca, coleòpters barrinadors de tiges (primavera)
 • Taraxacum officinale: àcars, cotxinilles, pugons, cicadèl·lids, psil·les, mosca blanca, trips, mosques de la fruita, coleòpters minadors i rosegadors de fulles, coleòpters barrinadors de tiges (primavera)
 • Thymus vulgaris: àcars (hivern, estiu), cotxinilles, cicadèl·lids, psil·les, himenòpters, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles (estiu, tardor, hivern), pugons (tot l’any).
 • Tilia platyphyllos: àcars, cotxinilles, pugons, psil·les, mosca blanca, himenòpters (estiu i tardor), trips (tardor), mosques de la fruita, dípters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters corcs de fruits, lepidòpters minadors i rosegadors de fulles, lepidòpters barrinadors de tiges (estiu), coleòpters barrinadors de tiges (primavera, estiu, tardor).
 • Verbena officinalis: coleòpters barrinadors de tiges (estiu).

Accès a la guia

Font: IRTA

(Visited 390 times, 1 visits today)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *