ARTICLE: són rendibles els productes secundaris del bosc?

A part de fusta, els boscos també produeixen els anomenats productes forestals no fusters (PFNF): petits fruits, bolets, plantes aromàtiques i medicinals, plantes ornamentals, nous, sabes i resines. A Europa, collir PFNF és una part important del patrimoni cultural i està estretament relacionada amb la funció recreativa dels boscos. D’altra banda, els PFNF són importants per a la rendibilitat de moltes petites i mitjanes empreses vinculades a les zones forestals.

No obstant això, durant les últimes dècades, aquests productes han estat considerats majoritàriament com a “productes minoritaris” o “productes secundaris”, i només se’ls ha donat una importància bastant marginal per part dels gestors i responsables forestals. Hi ha diverses raons per això:

  • d’una banda, la seva importància econòmica s’ha considerat més aviat baixa (en comparació amb la fusta). Tanmateix, aquesta percepció resulta de la manca de dades, en lloc d’ésser basada en proves.
  • D’altra banda, aquests productes són utilitzats per diferents sectors (per exemple, alimentació, farmacèutica, cosmètica, decoració), cosa que significa que no hi ha cap sector específic que potenciï la seva importància. Finalment, una part important dels PFNF es recopila, consumeix i comercialitza per part de les llars i en entorns informals, i és difícil trobar informació fiable sobre aquest canal.

Per solucionar aquesta manca de coneixement i explorar la importància social i econòmica real que tenen aquests productes en el context europeu, el projecte StarTree va realitzar el primer estudi científic a tot Europa, amb 17.346 enquestats a 28 països europeus. L’estudi va explorar els hàbits de recol·lecció i consum, les quantitats de productes collits i els seus valors corresponents de 46 PFNF diferents.

En general, els resultats mostren que cada quart (26%) de les llars europees aprofiten alguns PFNF i que el valor de mercat d’aquests val uns 23.300 milions d’euros anuals. Els PFNF més recol·lectats del medi natural són els petits fruits, els bolets, els fruits secs, les plantes aromàtiques i medicinals i els productes ornamentals(vegeu la figura 1). Al voltant del 86% dels PFNF són consumits pels recol·lectors i les seves famílies, cosa que subratlla la seva importància social.

Hi ha diferències importants en els hàbits de recol·lecció i les freqüències entre diferents països. La freqüència i les quantitats aprofitades són més elevades a l’Europa de l’Est, on la recol·lecció de PFNF està més relacionada amb la subsistència, mentre que als països d’Europa occidental la recreació forestal s’indica com el principal motiu. Tot i això, l’elevada importància social dels PFNF és present, sens dubte, a tota Europa.

Aquests resultats indiquen clarament que no parlem de productes forestals “minoritaris”, sinó d’un grup de productes important, ja que el seu valor econòmic estimat és només un 30% inferior al valor de la fusta rodona aprofitada als boscos europeus i gairebé 11 vegades superior al que s’havia estimat anteriorment.

Des de la perspectiva dels recol·lectors i, fins a cert punt, també dels propietaris forestals, seria important desenvolupar coneixements pràctics sobre el potencial de comercialització dels PFNF i sensibilitzar sobre el potencial de diversificació dels ingressos tenint en compte una gamma més àmplia de productes (actualment només un un grapat de PFNF es comercialitzen activament).

Per acabar, després dels resultats de l’estudi, els productes forestals no fusters, que sempre han estat percebuts com el “corrent lateral” de la producció de fusta, tenen certament el potencial de convertir-se en un producte “principal corrent” a moltes parts d’Europa. Tanmateix, per aconseguir-ho caldrà implicar activament diversos agents i sectors.

Autors: Marko Lovrić, Riccardo Da Re, Enrico Vidale, Irina Prokofieva, Jennifer Wong, Davide Pettenella, Pieter Johannes Verkerk, Robert Mavsar. 2020. Non-wood forest products in Europe – A quantitative overview. Forest Policy and Economics, Volume 116, 2020, 102175.

Font: EFIMED newsletter, maig 2020

Més informació

 

(Visited 133 times, 1 visits today)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *