LEGISLACIÓ:la recol·lecció silvestre queda exempta de l'acreditació de la venda de proximitat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat una normativa per impulsar la venda de proximitat de productes agroalimentaris, permetent la identificació dels productes així comercialitzats com a procedents d’una explotació agrària ubicada a Catalunya.

Per aquesta finalitat, s’ha creat un logotip per identificar i promocionar els productes i establiments de comercialització de proximitat.

Aquest sistema d’acreditació voluntària té per finalitat la promoció de la venda de proximitat, que no ha d’impedir seguir amb la venda de proximitat a aquells subjectes que no s’hi adhereixin.

S’hi podran adherir productors o agrupacions de productors agraris que venen la producció pròpia o els seus productes d’elaboració pròpia directament als consumidors (venda directa) o a establiments minoristes, de turisme rural i de restauració (venda en circuit curt).

Ara bé, queden exemptes els productes recol·lectats en el medi natural, de forma que la comercialització de plantes aromàtiques i medicinals silvestres no podrà tenir aquesta acreditació, quedant només restringida als productes elaborats amb plantes de cultiu propi.

Les persones que vulguin obtenir l’acreditació hauran de complir els següents requisits:

  • Ser titulars d’una explotació agrària de Catalunya.
  • Comunicar l’adhesió mitjançant la declaració única agrària.
  • Dur a terme directament el procés d’elaboració o de transformació.
  • Complir els requisits aplicables a la producció, elaboració, comercialització i traçabilitat dels productes agroalimentaris d’acord amb el que estableix la normativa de seguretat alimentària i la sectorial en matèria de qualitat agroalimentària.
  • Els principis de seguretat alimentària i els requisits d’higiene establerts.
  • Els requisits generals d’etiquetatge i informació als consumidors, així com els establerts per la normativa específica pròpia del producte que es comercialitza.
  • Els requisits establerts per la normativa de comerç interior i de consum que esdevingui aplicable.

Més informació

(Visited 143 times, 1 visits today)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *