INFORME: anàlisi situació producció aromàtiques a Catalunya

      1 comentari a INFORME: anàlisi situació producció aromàtiques a Catalunya

En el marc del projecte TRUMAP – Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal and Aromatic Plants in Turkey and Spain, durant el 2016 s’ha realitzat un estudi per analitzar la situació de la producció a Catalunya i a tres províncies turques, i fer-ne una comparativa, i s’ha editat un directori d’empreses.

Projecte TRUMAP

El projecte té per objectiu promocionar la producció de Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAMs) i de tòfones negres, com a cultius alternatius i models de recol·lecció silvestre, per donar suport al desenvolupament rural de les províncies de Mugla, Denizli (Regió Aegean) and Antalya (Regió Mediterrània).

El projecte pretèn establir forts lligams i un alt nivell de cooperació entre agents del sector PAM de les regions participants dels dos països, estimulant l’intercanvi de coneixement i experiències relatives a la producció sostenible (cultiu i recol·lecció silvestre), transformació i comercialització d’aquests productes forestals no fusters, identificant els principals obstacles pel desenvolpament d’aquests sectors i trobar conjuntament solucions.

A part de la diagnosis del sector, el mes de juny 2016 es va realitzat una visita de tècnics i productors de PAM catalans a Turquia per visitar diferents experiències de recol·lecció silvestre i empreses processadores de PAM. Més informació.

Ara, entre el 12 i 14 de desembre 2016, es rebran tècnics i empresaris turcs per a visitar experiències i empreses a Catalunya, tot finalitzant amb una sessió de treball conjunta amb actors locals per a comparar la situació d’ambdós països.

DSC_0409

Foto: Ecoherbes park (L’Ampolla, Tarragona)

Diagnosis del sector productiu PAM a Catalunya

En el marc de l’estudi es van identifcar 89 productors de PAM que en conjunt gestionaven unes 75 hectàreas de cultiu amb aquestes espècies, així com 5 hectàreas dedicades a producció en hivernacle. En general tenim que la superfície mitjana per productor és de 1,2 ha, el que fa que sigui un sector caracteritzat per petites explotacions.

Les espècies que es cultiven més són: el safrà – Crocus sativus (43 productors), les mentes – Mentha sp. (31), espígols- Lavandula sp. (24), marilluïsa – Lippia citriodora (48), tarongina-Melissa officinalis (17), Sàlvia – Salvia officinalis (16), romaní – Rosmarinus officinalis (14), farigola – Thymus vulgaris 13), Satureja montana (11), Calendula officinalis (10 i Matricaria chamomilla (9).

Ara bé, les que tenen una major superfície de cultiu són: Cannabis sativa (10 ha), Melissa officinalis (8 ha), Salvia officinalis (5 ha), Crocus sativus (3 ha), Humulus lupulus (2 ha).

Més de la meitat de les plantacions són privades, principament essent negocis familiars. El principal sistema de producció emprat és la producció ecològica, 61 productors d’un total de 83 respostes. Altres sistemes de producció remarcables són el sector viverista (per ús ornamental), els jardins botànics (principalment degut a la xarxa de Parcs de les Olors) i la recol·lecció silvestre (que sembla que comença a revifar).

Les principals matèries primeres obtingudes són: 59% herba seca, 40% plantes vives per jardineria, 4% olis essencials, i la resta altres (mel, extractes cosmètics, llavors…).

Els productors tenen maquinàries agrícoles (tractor, motocultor, plantadora, recolectora) però també equipaments de transformació (principalment assecadors i maquinàries de processat de l’herba seca, així com alguns que elaboren productes finals també tenen maquinària envasadora).

El tipus de comercialització que fan és majoritàriament la venda al detall (més del 80% dels productors), complementat moltes vegades amb serveis educatius, jardins botànics o turisme (36% dels productors). Només un 22% dels productors ven a granel.

Els principals productes elaborats pels productors de PAM són: condiments i infusions, seguits de cosmètics naturals, i en menor mesura perfums, decoracions aromàtiques, plantes en contenidor, i diversos productes alimentaris).

Així doncs el principal sector del mercat al que es dirigeixen els productors, pel que fa als productes elaborats, és el de l’alimentació i herboristeria, seguit de la cosmètica. I pel que fa als serveis: principalment a activitats relacionades amb la botànica/etnobotànica i al turisme (restauaració i allotjament).

La distribució dels productes elaborats es fa principalment per venda directa, en primer lloc, o bé a través de minoristes, en segon lloc. En menor mesura es fan servir els serveis de majoristes, distribuïdors o cooperatives. I actualment només 1 dels productors enquestats va esmentar que estava exportant.

Entre les principals necessitats dels actors del cluster de les PAM, s’esmenten les següents:

  • Sector comercial: tenir un aprovionament regular de plante, amb qualitat i traçabilitat documentada. Avui en dia hi ha mancança de PAMs ecològiques i no hi ha suficient oferta amb la producció catalana, pel que les indústries consumidores han d’aprovisionarse a l’estranger.
  • Recol·lectors de PAMs: conèixer bé les normes per a realitzar l’activitat de recol·lecció silvestre.
  • Serveis forestals: disposar de plecs de condicions per determinades espècies recol·lectades an grans quantitats, per tal de conèixer exactament com cal recol·lectar les espècies i establir límits.
  • Viveristes: disposar de material vegetal seleccionat pel sector aromàtico-medicinal (el que s’oferta actualment són bàsicament varietats ornamentals, no varietas específiques per aromes o herboristeria).
  • Agricultors de PAMs: tenir més informació sobre la demanda i preus de mercat, per una banda, i més coneixement sobre empreses proveïdores de maquinària de processat d’herbes seques.
  • Emprenedors: disponibilitat de cursos específics professionals sobre la producció de PAMs.

Podeu trobar l’informe sencer en anglès, així com un directori de les empreses identifcades en aquests enllaços.

Més informació

 

(Visited 169 times, 1 visits today)

One thought on “INFORME: anàlisi situació producció aromàtiques a Catalunya

  1. Pingback: LLIBRE: guia sobre bones pràctiques de cultiu de plantes aromàtiques a Turquia – InfoPAM

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *