PROJECTE: demanda de formació específica en el sector de les plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits

Una enquesta del projecte FoRuO confirma la demanda formativa específica en el sector de les plantes aromàtiques i petits fruits a Aragó i Catalunya. L’enquesta s’ha fet a 95 empreses d’Aragó, Catalunya i Occitània (França). A través d’aquestes dades s’ha pogut conèixer les necessitats de les empreses a cadascun dels territoris per així configurar la formació que seria més adequada a cadascuna d’elles, que és un dels objectius del projecte a llarg termini.

D’altra banda, en el marc del projecte s’ha elaborat una base de dades de l’oferta d’activitats formatives que es desenvolupen en el territori transfronterer, amb l’opció de realitzar cerques d’informació en funció de les característiques dels productes o els aspectes desenvolupats. Fins al moment s’han introduït unes 238 formacions corresponents als darrers 5 anys. https://foruo.eu/formaciones/

 

El projecte de Formació per a promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural (FoRuO) va dur a terme durant els mesos de juliol i octubre una enquesta a actors interessats d’Aragó, Catalunya i Occitània (França) per conèixer diferents aspectes (personals, sobre la seva empresa, les seves necessitats de formació …) que han servit per establir les bases de la següent fase de projecte. L’enquesta es va enviar a 343 productors i elaboradors de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i petits fruits (PF) de les tres regions i va ser resposta per un total de 95 actors: 41 a Aragó, 40 a Catalunya i 14 a Occitània.

La majoria dels enquestats són autònoms i gerents de les seves empreses, predominant els homes a Catalunya i Aragó i les dones a Occitània. Pertanyen principalment a les províncies de Saragossa i Osca a Aragó, a les de Barcelona i Girona a Catalunya, i a la de l’Arieja a França.

Pel que fa a les empreses, dues terceres parts elles es dediquen a la producció, transformació i elaboració de productes a base de plantes aromàtiques i medicinals (PAM), com a negoci principal a Catalunya i com a activitat secundària a Aragó; en canvi, la producció de PF només representa el 33%. El tipus de producció més destacat en les tres regions és el cultiu, mentre que la recol·lecció silvestre només té una importància destacable a Occitània. S’obté majoritàriament herba seca o matèria fresca, encara que a Aragó i Occitània també destaquen els olis essencials i hidrolats.

La venda, que es realitza principalment de forma directa, es caracteritza per la comercialització d’olis essencials a Aragó, planta seca a Catalunya i infusions a França. A més, més de la meitat dels actors tenen una certificació ecològica en els seus productes, a excepció d’Aragó que no arriba a la quarta part, tot i que la majoria estan en procés d’obtenir el certificat.

Pel que fa a la formació, més de la meitat ja disposa de formació prèvia en el sector, sobretot a Catalunya i Occitània. Els enquestats demanen formació per a ells mateixos, principalment en els àmbits de producció (cultiu, processat, transformació …), seguit dels de comercialització, ajudes i legislació. En el cas de les PAM, prioritzen capacitació en transformació i el cultiu, sobretot a Aragó, i en venda, sobretot a Occitània, i per als PF, en transformació, sobretot a Catalunya.

El tipus de formació professional que s’ajusta millor a la disponibilitat dels enquestats és la formació a distància a Aragó i Catalunya i presencial a França. També es decanten en les tres regions per jornades i visites. Pel que fa a la durada, a Aragó prefereixen que sigui d’una setmana, mentre que a Catalunya i França d’escasses hores.

A través d’aquestes dades s’ha pogut conèixer les necessitats de les empreses en cadascun dels territoris per així configurar la formació transfronterera que seria més adequada, recomanant un format de formació a distància complementada amb activitats pràctiques presencials. Actualment s’estan dissenyant 2 cursos de producció i transformació, un per PAM i un altre per PF, que incloguin tots els aspectes identificats.

La responsable d’aquest projecte al CTFC és l’Eva Moré, especialista del Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Programa de Bioeconomia i Governança del CTFC. El projecte té una durada de dos anys i mig.

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible i concretament el projecte s’emmarca en l’eix prioritari 5 per reforçar les competències i la inclusió en els territoris, per promoure el potencial endogen, el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de les persones del territori transfronterer amb la finalitat de millorar l’accés al treball.

Més informació

(Visited 151 times, 1 visits today)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *