PUBLICACIÓ: informe sobre les oportunitats de diversificació amb les plantes medicinals a Europa

En el marc de EIP-AGRI Focus group “Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products” s’ha elaborat un informe i diferents mini publicacions.

Aquest grup va reunir recercadors, consultors i productors de diferents països europeus amb l’objectiu de recollir dades, estudis i coneixement al voltant de la demanda de les plantes aromàtiques i medicinals (PAM), identificar cadenes de valor i actors on els productors hi juguessin un paper determinant, valorar la viabilitat econòmica tenint en compte la diversificació d’agricultors i forestals, suggerir models de negoci, identificar futures necessitats de recerca i solucions innovadores.

S’han elaborat diferents articles sobre:

Les principals conclusions de l’informe final han estat:

  • Les PAM poden considerar-se com a cultius industrials, ja que els seus productes es poden utilitzar en diferents sectors industrials més enllà de l’agricultura, com en les indústries farmacèutiques o d’aromes i fragàncies. Gràcies a la demanda creixent d’aquestes plantes i els seus productes d’alt valor afegit, poden sorgir diverses oportunitats de negoci que poden contribuir al desenvolupament sostenible d’aquests cultius a les zones rurals, fent-los rendibles econòmicament .
  • Es pot garantir un subministrament constant de matèries primeres vegetals a Europa mitjançant la domesticació i el cultiu de les PAM, que en alguns casos poden contribuir a la conservació d’espècies vegetals sobreexplotades. Malgrat això, el cultiu de PAM a Europa és encara molt petit en comparació amb altres conreus. Encara ara la majoria de les plantes medicinals es recol·lecten del medi natural o s’importen de fora de la UE, pel que pot ser una bona oportunitat intensificar la producció local.
  • Productes fronterers com els medicaments a base d’herbes, dispositius mèdics, complements alimentaris i cosmètics naturals són segments de mercat en creixement, que poden ser també una oportunitat per als productors del PAM. Tanmateix, per assegurar la qualitat, eficàcia i seguretat del producte, l’abastament de matèries primeres i la transformació primària (per exemple, manipulació, assecat i extracció) són passos clau.
  • La informació sobre la producció, la recol·lecció silvestre i el comerç de PAM és escassa i rarament es recopilen dades o es publiquen a nivell nacional i europeu. Es destaca la necessitat de polítiques legislatives i polítiques de suport als esquemes de recol·lecció silvestre. Tenint en compte els seus impactes positius en les economies locals, sovint la recol·lecció silvestre és considerada com l’estratègia de conservació de flora més efectiva. Sobre aquest punt, el Protocol de Nagoya de la Convenció sobre Biodiversitat proporciona més seguretat i transparència tant als proveïdors com als usuaris de recursos genètics.
  • Les PAM poden considerar-se una eina vàlida per a un desenvolupament multifuncional de l’activitat agrícola. A més de les innovacions tecnològiques, hi ha un ampli interès en l’ús de la innovació social per augmentar el capital territorial mitjançant diversificació de paisatges, preservació de la biodiversitat, integració intersectorial i territorial, i combinacions amb altres sectors com les activitats de bioeconomia i agroturisme a les zones rurals.
  • L’anàlisi dels resultats de la investigació actual ha demostrat clarament que només uns quants projectes a gran escala, que s’alineen les prioritats del Grup Focus, s’han dut a terme recentment a Europa. Això indica una necessitat urgent de recerca fonamental, aplicada i col·laborativa en el sector de les PAM.
  • Es reconeix la funció dinàmica tant dels assessors com dels productors de PAM, i la importància de la confiança per millorar l’impacte. L’ús d’ajudes digitals i visuals en el sector PAM poden tenir potencial per facilitar l’intercanvi de coneixements i la formació. Les eines i plataformes digitals permetran als productors per tenir accés instantani a una àmplia gamma d’informació en un format fàcil d’utilitzar. Tanmateix, les activitats demostratives en les explotacions poden proporcionar una oportunitat ideal per proporcionar formació a la indústria i a altres actors implicats en el sector MAP.

En aquest grup hi ha participat l’Eva Moré del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (que va liderar l’article sobre transferència i formació, i ha participat activament en els temes de cadenes de valor, models de negoci, sistemes agroforestals i recol·lecció silvestre).

Més informació

(Visited 141 times, 1 visits today)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *